דוגמה פשוטה

מתוך Gamemaker

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


באו ונסתכל על דוגמה

כהתחלה זה טוב לראות כיצד להכין דוגמה פשוטה מאוד. כאן אנו מניחים שאתה מפעיל את Game Maker (גֵיים מֵייקֵר) במצב פשוט. בשלב הראשון נתכנן ונגדיר את המשחק שאנו רוצים לעשות. (תכנון ראשוני, יחסוך לך הרבה עבודה בשלב מאוחר יותר.) המשחק יהיה מאוד פשוט: יש כדור כחול המקפץ בין כמה קירות אדומים. השחקן צריך לנסות ללחוץ על הכדור עם העכבר. בכל פעם שהוא מצליח הוא מקבל נקודה.

כפי שניתן לראות, אנחנו צריכים שני אוביקטים (Objects) שונים: הכדור והקיר. כמו כן צריך שני ספרייטים (Sprites) שונים: אחד עבור הקיר והשני עבור הכדור. לבסוף, אנחנו רוצים לשמוע כמה צלילים (Sounds), כאשר אנו מצליחים לללחוץ על הכדור עם העכבר. אנו נעשה שימוש רק בחדר (Room) אחד שבו יתקיים המשחק. (אם אתה לא רוצה לעשות את המשחק בעצמך אתה יכול לטעון אותו מתיקייה הדוגמאות (Examples) תחת השם hit the ball.gmk)

כעת נעשה את הספרייטים (Sprites). מתוך התפריט Resources (משאבים) בחר Create Sprite (צור ספרייט) (אתה יכול גם להשתמש בכפתור המתאים בסרגל הכלים). טופס ייפתח. בשדה Name (שם) הקש "wall" (קיר). בחר את לחצן Load Sprite (טען ספרייט) ובחר תמונה מתאימה. זה הכול, אתה יכול לסגור את הטופס. וכעת באופן דומה, צור את ספרייט (Sprite) הכדור.

לאחר מכן, אנחנו יוצרים את הצליל. מתוך התפריט Resources (משאבים) בחר Create Sound (צור צליל). טופס אחר נפתח. תן לקול שם ובחר Load Sound (טען צליל). לקחת משהו המתאים ולבדוק אם זה אכן נשמע נחמד על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה. אם אתה מרוצה, לסגור את הטופס.


השלב הבא הוא ליצור את שני האוביקטים (Objects). נתחיל באובייקט "הקיר". שוב מתוך מהתפריט Resources (משאבים) יש לבחור Create Object (צור אוביקט). הטופס שייפתח נראה קצת יותר מורכב מאלו שראינו עד כה. בחלק השמאלי יש קצת מידע כללי על האובייקט. בחר לאובייקט שם (Name) הולם, ומהתפריט הנשלף בחר לאובייקט את הספרייט (Sprite) המתאים של קיר. מכוון שקיר הוא מוצק, אתה צריך לסמן את התיבה שכותרתה Solid (מוצק). זה הכל, בשלב זה, עם הקיר.כעת יש שוב ליצור אובייקט חדש, לבחור לו שם ball (כדור), ולבחור לו את ספרייט הכדור.לא נסמן אותו כמוצק.כעת נגדיר עבורו התנהגויות מסוימות. במרכז אתה רואה רשימה ריקה של אירועים (Events). מתחתיה ישנו כפתור הנקרא Add Event (הוסף ארוע). לחץ עליו ותראה את כל האירועים האפשריים. בחר את אירוע Create (צור).אירוע זה עכשיו נוסף לרשימת האירועים. בקצה הימני ניתן לראות את כל הפעולות (Actions) האפשריות מחולקים במספר קבוצות. מתוך קבוצת Move (לזוז) יש לבחור את הפעולה (Action) עם 8 חצים אדומים ולגרור אותה אל רשימת הפעולות (Actions) במרכז. פעולה (Action) זו תגרום לאובייקט לנוע לכיוון מסוים. לאחר ששחרת אותה ברשימת הפעולות, יופיע טופס בו תוכל לציין את כיוון התנועה. בחר את כל 8 החצים בכדי לקבוע כיוון אקראי. וקבע את ה Speed (מהירות) לערך 8. סגור את הטופס. עכשיו הכדור יתחיל לנוע ברגע שיווצר. שנית, אנו צריכים להגדיר מה יקרה במקרה של אירוע התנגשות עם קיר. שוב, לחץ על Add Event (הוסף ארוע).לחץ על לחצן אירוע Collision (התנגשות) ובתפריט הנשלף בחר את אובייקט הקיר.באירוע זה, אנו צריכים את הפעולה Bounce (נתר) . (אתה יכול לראות מה עושה כל פעולה על ידי העברת סמן העכבר מעליו והמתנה קלה.) לבסוף, אנו צריכים להגדיר מה לעשות כאשר השחקן ילחץ בלחצן שמאלי של העכבר על הכדור. הוסף אירוע Mouse (עכבר) ובחר את Left Mouse (לחצן שמאלי בעכבר) מתפריט הנשלף. עבור אירוע זה אנחנו צריכים כמה פעולות (Actions): אחת לנגן צליל (ניתן למצוא בקבוצת הפעולות main1) ואחד כדי לשנות את הניקוד(בקבוצה Score (ניקוד)) ושנים נוספים על מנת להקפיץ את הכדור למקום חדש אקראי ולהגדיר לו כיוון אקראי חדש (באופן דומה למה שעשינו באירוע Create (צור)). לפעולת הSound (צליל) , בחר את הצליל הנכון. לפעולת Score (ניקוד), הקלד את הערך של 1 וסמן את התיבת Relative (יחסי). משמעות הדבר היא ש 1 התווסף לניקוד הנוכחי. (אם עשית טעות אתה יכול ללחוץ לחיצה כפולה עם העכבר על הפעולה (Action)ולשנות את ההגדרות שלה.)

עכשיו האוביקטים שלנו מוכנים. מה שנשאר זה להגדיר את החדר (Room). צור חדר חדש במשחק, שוב מתוך התפריט Resources (משאבים). בחלק הימני אתה רואה חדר ריק שנוצר. משמאל לחדר תוכל לראות מספר כרטיסיות, אחת להגדרת רקע (Background), אחד עבור הגדרת מאפינים כללים כמו רוחב וגובה החדר, ואחד בו תוכל להוסיף מופעים רבים של אוביקט (Object). בתחתית אתה יכול לבחור אוביקט (Object) בתפריט הקופץ.כעת על ידי לחיצה בחדר תוכל להוסיף מופעים של האובייקט הנבחר. אתה יכול להסיר את המופעים באמצעות לחצן ימני בעכבר. צור גבול סביב החדר באמצעות אובייקט קיר. לבסוף, מקם אוביקט כדור 1 או 2 בחדר. המשחק שלנו מוכן.

עכשיו זה הזמן לבדוק את המשחק. לחצו על לחצן Run (הרץ) (כפתור משולש ירוק בסרגל העליון של החלון) וראה מה קורה. אם לא נעשו טעויות, הכדור מתחיל לנוע בין הקירות. נסה ללחוץ עם העכבר ולראות מה קורה. אתה יכול להפסיק את המשחק על ידי לחיצה על מקש <Esc>. כעת תוכל לבצע שינויים נוספים.

מזל טוב. יצרת משחק קטן ראשון משלך. אבל עכשיו זה הזמן ללמוד קצת יותר אודות Game Maker.


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי