פעולות

מתוך Gamemaker

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פעולות


פעולות (Actions) מצינות את הדברים שמתרחשים במהלך משחק שנוצר עם Game Maker.את הפעולות (Actions) מגדירים באירועים (Events) של אובייקטים. כאשר האירוע מתקיים מתבצעות פעולות אלה, וכתוצאה מכך התנהגות מסוימת של מופעי האובייקט. ישנן מספר רב של פעולות שונות זמינות, חשוב לך להבין מה הם עושות. בפרק זה אני אתאר את הפעולות הזמינות לך במצב עבודה פשוט. שים לב שמספר פעולות זמינות רק בגרסה המקצועית (Pro Edition) של Game Maker. אנו נציין זאת. כל הפעולות נמצאות בכרטיסיות בצד ימין בטופס המאפיינים של האובייקט. יש שש קבוצות של פעולות. אתה בוחר את הקבוצה הנדרשת, על ידי לחיצה על הכרטיסייה הנכונה. כאשר מחזיקים את העכבר מעל אחת הפעולות, תיאור קצר מוצג כדי להזכיר לך את מטרתה.

בו נחזור בקצרה: כדי להציב פעולה של אירוע, גרור אותה מהכרטיסיה לרשימת הפעולות. אתה יכול לשנות את הסדר ברשימה, שוב באמצעות גרירה. להעתקת פעולה, החזק מקש Alt בעת הגרירה. (אתה יכול לגרור ולהעתיק פעולות בין רשימות שונות של מאפיני אובייקטים.) השתמש בלחצן העכבר הימני ובחר בפריט הנכון בתפריט כדי להסיר (או השתמש במקש Del) להעתיק ולהדביק את הפעולות הרצויות.

בעת שיחרור הפעולה לרשימת הפעולות,רוב הזמן יופיע טופס, בו תמלא משתנים מסוימים עבור הפעולה. בהמשך נתאר אותם כאשר נסביר על הפעולה. שני סוגים של משתנים מופיעים בפעולות רבות ולכן נסביר אותם כבר כאן. בראש הטופס ניתן להגדיר את המופע עליו תחול הפעולה. ברירת המחדל היא self (עצמי), המהווה את המופע שעבורו הפעולה תבוצע. רוב הזמן, זה מה שתבחר. במקרה של התנגשות, אתה יכול גם לציין להחיל את הפעולה על מופע אחר המעורב בהתנגשות. לדוגמה, בדרך זו אתה יכול להרוס את המופע השני. לבסוף, אתה יכול לבחור ליישם את הפעולה על כל המופעים של אובייקט מסוים. בצורה זו אתה יכול לשנות את כל הכדורים מאדום לכחול. המשתנה השני הוא תיבת סימון שכותרתה Relative (יחסי). בסימון תיבה זו, הערכים שאתה מקליד הן ביחס לערכים הנוכחיים. לדוגמה, בדרך זו תוכל להוסיף תוספת לניקוד הנוכחי, במקום לשנות את הניקוד הנוכחי לערך חדש. שאר המשתנים יהיו מתוארים בהמשך. תוכל שוב לשנות את ההמשתנים על ידי לחיצה כפולה על הפעולה.

מידע על הפעולות השונות, ניתן למצוא בדפים הבאיםכלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי